Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ORI ZAKROU
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4320016
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3914.00
Χερσαία Έκταση (ha) 3914.0
Συνολική Περίμετρος (km) 42.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 802.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site lies at the southeastern end of Crete, the area south of Zakros village. Geologically the area consists of upper Cretaceous and Miocene limestones, Triassic dolomites; also of phlysch, neogene and alluvial deposits. The vegetation is mainly phrygana. Maquis vegetation is very rare, mainly in valleys. Regarding the climate, this part of Crete is the driest part of Europe. The rainfall is less than 400mm per year, while the mean annual temperature is more than 20oC. Though the area is the hottest and driest part of Europe, watersprings are found in various places. There are a lot of streams and springs; around them grow the associated plants, such as Oleanders, Plane trees etc. In the ponds one can find freshwater invertebrates, such as molluscs, insects etc. There are very few people living in the area. Most settlements have been abandoned. There are cultivations of olives; here is the only place of Crete where olivegroves are irrigated. There are a lot of deep gorges in the area with a lot of chasmophytes and rapaces. By the village of Xerokambos, at Ziros, there is a wetland (130 ha), with a small lagoon and saltmarsh. West of this village there are sand-dunes.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This is an important site for passage migrants and raptors and species associated with cliffs and hills. Species of concern include Falco peregrinus and Emberiza caesia.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα There is intensive overgrazing which destroys the plants and there is the threat of fire put by the shepherds. Sand beaches and the wetland are under threat since new tourist accomodations are being built. Dynamite fishing and other ways of illegal fishing are a serious threat for the marine ecosystems. Other threats include illegal hunting.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη