Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS GIOUCHTAS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4310010
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 411.94
Χερσαία Έκταση (ha) 411.94
Συνολική Περίμετρος (km) 11.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 799.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 287.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The southern part of the site is a rocky mountain with very steep slopes. The main rock is limestone of the Tripoli series. It is surrounded by extensive cultivation with vineyards and olivetrees. It is a very important archaeological site. Human activities have not stopped there since the early Neolithic times. The dominant vegetation is maquis and phrygana, but artificial pine and cypress groves. There are a T.V. transmitor and a church on the two highest peaks. The north-east and the north parts of the site comprise an intermittently flowing river with rich riparian vegetation. There is a small canyon at the north-east edge of the mountain. The rocks are neogene marbles.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This is an important site for breeding raptors and species associated with Mediterranean scrub. Species of concern include: Gyps fulvus.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main threats are from hunting and infrastructure development.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Otus scops (Γκιώνης)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη