Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα NISOS IRAKLEIA, NISOI MAKARES, MIKROS KAI MEGALOS AVELAS, NISIDA VENETIKO IRAKLEIAS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4220021
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1986.44
Χερσαία Έκταση (ha) 1986.44
Συνολική Περίμετρος (km) 44.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 400.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site includes Iraklia island and its surrounding islets (Mikros and Megalos Avelas and Venetiko) situated south of Naxos island, and Makares islets, a complex of small islets situated between Naxos and Donousa islands. Representative steep rocks exits at Iraklia island, while most of the islets are rocky and relatively bare. The climate is typical mediterranean with stormy winters and hot, dry summers. Iraklia has a low number of inhabitants which has moreover shown a decreasing trend during the last years. Iraklia was supplied with electrical power in1984, whilst there are no organised discharge units. The few inhabitants are occupied with fishing, cultivations, beekeeping and animal breeding. During the last years tourism activities are developing at increasing rates.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This is an important site for breeding seabirds and raptors associated with coastal cliffs. Species of concern include: Puffinus yelkouan, Gyps fulvus and Falco eleonorae.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Threats include introduced cats and rats and high hunting pressure.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Aegypius monachus (Μαυρόγυπας)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hydrobates pelagicus (Υδροβάτης)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Puffinus puffinus puffinus (Μύχος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη