Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα SANTORINI: NEA KAI PALIA KAMENI - PROFITIS ILIAS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4220003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1264.25
Χερσαία Έκταση (ha) 1264.25
Συνολική Περίμετρος (km) 28.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 561.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site includes the mountain Agios Ilias with its surrounding area (which is located in the SE part of the island of Santorini) and two small islands (Nea Kameni and Palaia Kameni) located west of Santorini. The mountain Agios Ilias is the only area of Santorini island that is not covered by the products of volcanic eruption; its main geological components are limestones. There are screes in the area and an homonymous monastery is built at the top of the mountain; the neighbouring NE slope, has been planted with pine-trees, which are not in a good condition (they are sickly). At the foot of the mountain, near the small villages Kamari, Emporeio and Perissa, there are vineyards, while the rest of the mountain is covered by typical aegean phrygana. In the area of Kamari village there is a cave with endemic invertebrates. The ancient Thira is also located in this part of the site, at the top of a hill north of Perissa. The two small islands were created in the recent past by the volcanic eruption. Actually, their surface constitutes of barren fields covered by lava, which, not being capable of developing permanent vascular vegetation yet, are mainly characterized by the presence of primary vegetation. The shores constitute of very steep cliffs, with almost vertical slopes adjacent to the sea. The marine area surrounding the islets has a hard seabed and is characterized by the presence of hot springs and vapour columns.8140 describes Aegean Mediterranean screes of low altitude with predominantly annual plants and with some perennials, such as Clematis cirrhosa.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The quality and importance of the site are consist in the following elements:1) It is of great archeological value due to the existence of the ancient town of Thira. 2) The mountain Agios Ilias assembles all the old elements of the island of Santorini (floristic, faunistic and geolological). So, it plays a very important role in species’ dispersion, (especially of the calciphilous ones) to the rest of the island. 3) There are subfossils of terrestrial molluscs. 4) There is a cave with endemic invertebrates; the isopod Schizidium beroni is endemic to the cave. 5) In the two small islands, colonization, although it has already started and reached at a certain degree, is still an evolving process. So, the monitoring and the study of this natural “experiment” of colonization are of great scientific interest.OTHER IMPORTANT SPECIES IN 3.3 WITH MOTIVATION D:Reptiles: The species Hemidactylus turcicus, Podarcis erhardii mykonensis, Telescopus fallax pallidus and Cyrtodactylus kotschyi are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81); Telescopus fallax pallidus and Podarcis erhardii mykonensis are considered species of Community interest (Directive 92/43/EEC, 21.5.1992). The later species is also important for its distribution in the Aegean.Plants: The species Hymenonema graecum, Scorzonera crocifolia, Silene cythnia, Ranunculus creticus and Pimpinella pretenderis are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81); Silene cythnia, Galium recurvum Ranunculus creticus and Pimpinella pretenderis are also included in the Red Data List of IUCN 1993 (Greece), 1988 (Europe) and 1993 (World) in the category of threatened species, characterized as Rare. Anthemis werneri is included in the Red Data List of IUCN 1993 (Greece), 1988 (Europe) and 1993 (World) in the category of threatened species, characterized as Indeterminate.Scrophularia heterophylla var. heterophylla (=Scrophularia heterophylla ssp. heterophylla) is a balkan endemic. Parietaria cretica is a species with distribution in Sicily, Greece and the Aegean region.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main impacts and threats in the site, that are described in section 6.1, are due to the tourism. In general, it could be said that the site is naturally protected because of its steep and rough slopes that make access difficult.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anacamptis pyramidalis
Centaurea raphanina mixta
Erysimum senoneri senoneri
Filago cretensis cretensis
Hymenonema graecum
Ophrys fusca
Ophrys lutea lutea
Pimpinella pretenderis
Ranunculus creticus
Scorzonera crocifolia
Silene cythnia
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη