Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα NISOS NISYROS KAI NISIDES
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4210032
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4730.82
Χερσαία Έκταση (ha) 4730.82
Συνολική Περίμετρος (km) 55.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 680.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site is located in the area of Dodekanissos, between the islands of Kos and Rodos. It includes the island of Nisyros and the islets of Strongyli, Kandeliousa, Pergoussa and Pacheia. Strongyli islet, is actually an active volkano, the crater of which is surrounded by primary vegetation. The island of Nisyros is characterized by pure Quercus forests and phrygana and in the east part of the island there are extensive sand dunes. There are also inland cliffs and small screes and springs which are surrounded by water related vegetation. Small villages of traditional architecture and, not extended, cultivations all around, are dispersed all over the island. In the center of Nisyros, there is an active volcano, the crater of which is surrounded by virgin natural areas, similar to Strongyli.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες In the island of Nisiros, Rollers breed in very significant numbers, while birds of prey like the Bonelli's Eagle and the Long-legged Buzzars can also be found. In the islets and the coastal zone, Shags are common, and there's also a colony of Eleonora's Falcons, though it doesn't satisfy the criteria. Ruppell's Warblers and Cretzschmar's Buntings are very common in phrygana. \n

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main threats in the site are fires and woodcutting. Moreover, there is an increase of tourism in the site and these activities, if left uncontrolled, may cause problems in future.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis scopulorum (Ανθεμίδα η σκοπελώδης)
Cynara cornigera
Senecio bicolor bicolor (Σενέκιο το δίχρωμο)
Teucrium brevifolium
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Agama stellio daani (Κροκοδειλάκι το νταάνιο)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη