Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα RODOS: PROFITIS ILIAS - EPTA PIGES – PETALOUDES - REMATA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4210006
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 11414.26
Χερσαία Έκταση (ha) 11414.258
Συνολική Περίμετρος (km) 89.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 706.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 51.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site is located at the central part of the island of Rhodes. The parent material of the substrate is mainly limestones and flyschs.The slopes of the mountain Profitis Ilias (mean altitude 600m)are covered by pine (Pinus brutia) forests, pure or mixed with cypress (Cupressus sempervirens), as well as by maquis vegetation with Pistacia lentiscus, Juniperus macrocarpa, Quercus coccifera and Cistus sp.The area of Epta Piges (mean altitude 200m) is situated along the bed of Loutari river. It includes mountains, hills, plain and alluvial zone covered by forest, maquis and wetlands. The landscape is characterized by the presence of dense vegetation which consists of Pinus brutia, Platanus orientalis, Nerium oleander, Vitex agnus-castus, Pistacia terebinthus and P. lentiscus.Regarding the vegetation of the valley of Petaloudes (mean altitude 300m) the dominant tree is Liquidambar orientalis, a deciduous species with limited distribution.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The presence of a large number of endemic and protected plant and animal species indicates the special ecological value of the site in reference. Regarding the flora of the site, a fair number of species are endemic to Greece, or endemics with a wider distribution; two of them, Asyneuma giganteum and Paeonia clusii ssp. rhodia, included in Annex II of the Directive 92/43/EEC. It is also notable that the island is the only locality in the EC where the species Liquidambar orientalis an east-mediterranean endemic species, occurs. Also, the species Comperia comperiana, an endangered species in Greece and Europe (IUCN, 1993), besides being legally protected at international and national level, is also included in the National Red Data Book (unpublished). he vegetation of the site is also significant. The forest of Profitis Ilias is one of the more extensive forested areas on the island with a great floristic diversity. The quality of the tree stands is very good. On the other hand, the vegetation of the valley of Petaloudes is characterized by the presence of a large number of Liquidambar trees. Regarding the fauna, many important invertebrate and vertebrate species, inhabiting the area covered by the site, have been recorded. The river Loutaris and the streams Kamares and Cha host the endemic fish species Ladigesocypris ghigii, which is a priority species (Directive 92/43/EEC),and a small population of the Jersey Tiger moth Euplagia quadripunctaria has been found in the surrounding area. The most interesting characteristic of the valley of Petaloudes is the great population of the species of the above moth inhabiting the valley during the estival period. f the other species of fauna, three bird species are included in Annex I of the Directive 79/409 /EEC, and two bats and one insect species, are listed on Annex II of the Directive 92/43/EEC. Many other vertebrates and invertebrates are endemic or protected by International Convention (see section 3.3.).IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DSome plant species, namely Anthemis rhodensis, Campanula hagielia, Centaurea lactucifolia, Cyclamen persicum, Erysimum rhodium, Fritillaria rhodia, Liquidamdar orientalis, Matricaria macrotis, Romulea tempskyana, Scabiosa variifolia, Zygophyllum album, Astragalus austro-aegaeus, Medicago heyniana, Ebenus sibthorpii, Colchicum macrophyllum, Arenaria guicciardi, Comperia comperiana, Lithodora hispidula and Ophrys reinholdii, are protected by the Greek law (Presidential Decree 67/81). The following species of reptiles Coluber najadum, Telescopus fallax, Lacerta trilineata, Ophisops elegans, the species of mammals Erinaceus concolor, Pipistrellus pipistrellus and Tadarida teniotis and finally species of invertebrates namely Chrysomela gypsophilae are also protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). Ophrys umbilicata ssp. rhodia is protected by the CITES Convention (Annex C) and by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα No significant degradation of the landscape has been observed. The forested areas are probably threatened by some uncontrolled human activities (see section 6.1). Regarding the population of the moth, it is under pressure imposed by increasing tourist activities within the valley and in the surrounding regions.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis rhodensis
Arenaria guicciardii (Αρενέρια του Γκουϊτσιάρντι)
Asyneuma giganteum
Campanula hagielia
Colchicum macrophyllum
Comperia comperiana
Cyclamen persicum
Ebenus sibthorpii (Έβενος του Σιμπθόρπ)
Erysimum rhodium
Fritillaria rhodia
Liquidambar orientalis
Matricaria macrotis
Medicago heyniana (Μηδική του Χεϋνιάν)
Paeonia clusii
Salsola aegaea (Σαλσόλα του Αιγαίου)
Scabiosa variifolia (Σκαμπιόζα η ποικιλόφυλλη)
Zygophyllum album (Ζυγόφυλλο το λευκό)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Dama dama (Πλατώνι της Ρόδου)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Pipistrellus pipistrellus (Νανονυχτερίδα)
Rhinolophus blasii (Ρινόλοφος του Μπλάζιους)
Tadarida teniotis (Νυχτονόμος)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Coluber nummifer (Ζαμενής της Ρόδου)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Αξιόλογα Ψάρια
Ladigesocypris ghigii ghigii (Γκιζάνι)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη