Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα KENTRIKI KARPATHOS: KALI LIMNI - LASTOS - KYRA PANAGIA KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4210002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 9321.90
Χερσαία Έκταση (ha) 8433.5
Συνολική Περίμετρος (km) 48.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1200.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site is located in the center of the island of Karpathos and comprises the area that is delimited by the bays Lares, Adeias, Vronti and the Cape Marathos. The marine part covers 8,4% of the site. It is the major mountainous area of the island. The mountain Kali Limni (with maximum altitude 1215 m) occupies the major part of site. There are extensive coniferous woodland of Pinus brutia (the major part of which was burned in the recent past) and phrygana in a good state. It is the most foresty and green area of Karpathos island, especially the eastern slopes of the mountain Kali Limni. As for its geology, there are two types of rocks (petrifications). The areas of siliceous substrate are very smooth, while the areas with limestones have a rugged relief. There are inland cliffs, screes, chasms and small gorges that are typical of the island of Karpathos and springs with running water surrounded by the characteristic accompanying vegetation. Moreover, the coastline is intended, with vegetated sea cliffs, which are very steep, and with not extended sand beaches (e.g. the bay of Kyra Panagia).Small villages, with cultivations all around, are dispersed throughout the site. Access to these villages is by earth-roads.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The quality and importance of the site result from the following elements:1) The site is very important for its terrestrial molluscs subfossils. In particular, there are subfossils of the gastropode Assyriella rechingeri (which in the Greek area is distributed only on the mountain Kali Limni and it is likely to be still alive). 2) The natural environment is of great aesthetic value due to its singular geomorphology (cliffs, screes, chasms etc) and its coniferous woodland. 3) There are many rare and endemic species of plants and animals. Silene holzmanii (included in Annex II of the Directive 92/43/EEC) is a vulnerable Aegean endemic (IUCN 1993) protected by the Bern Convention and by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). It is a vicariant chasmophyte found on circa 15 locations in the Aegean. 4) It is the most forested area of Karpathos island. 5) The composition of the rocks (calcareous and siliceous rocks) existing in the site has given rise to a striking combination of calciphile and silicicolous vegetation.NOTE: the population data for Monachus monachus (3.2.c) refer to the coasts of the whole Karpathos and Saria.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION D:1) The amphibian Rana ridibunda is included in the council directive 92/43/EEC (IV). The reptiles Cyrtodactylus kotschyi and Hemidactylus turcicus are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) The species Chalcides ocellatus ocellatus is included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC and it is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).2) The bat Pipistrellus savii is included in in Annex IV of the Directive 92/43/EEC and it is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).3) The plant species Arenaria fragilima, Asplenium bourgeaui, Silene ammophila ssp. carpathae, Silene insularis, Origanum vetteri, Campanula carpatha, Crepis tybakiensis and Salsola carpatha are all protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and are also included in the IUCN Red List of threatened species (1993, Greece; 1988 Europe; and 1993, World) with the characterization «Rare». The endemic species Campanula laciniata is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and is also included in the IUCN Red List of threatened species (1993, Greece; 1988 Europe; and 1993, World) with the characterization «Indeterminate».The following species are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and are included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants: Campanula delicatula (rare), Dianthus cinnamoneus (rare), Ranunculus ficarioides (rare), Silene macrodonta (rare).The following species are included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants: Crepis pusilla (rare), Medicago heyniana (rare)Tulipa saxatilis is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81)Arum creticum is a species with distribution in Crete and the East Aegean (only in SW Turkey out of Greece). Filago aegaea ssp. aristata is a plant with distribution in S. and E. Aegean, the Ionian Islands, Crete and Cyprus. Brassica cretica ssp. aegaea is a chasmophyte with distribution in Greece, SW Anatolia, Mt Carmel. Galium canum ssp. ovatum has distribution in the Cretan area East Aegean Islands and Turkey. Lithodora hispidula ssp. hispidula is endemic to East Aegean Islands, Crete and W. Turkey.The following orchid species are protected by the CITES Convention (Annex C): Ophrys bombyliflora, Barlia robertiana, Ophrys fusca, Orchis provincialis.Teucrium brevifolium is an S. Aegean species occuring in Anatolia, Egypt and Libya out of Greece.Note: The IUCN characterizations given concern the plant’s status in Greece, unless otherwise stated.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Overgrazing and fire are the most important threats in the site, that lead to soil erosion. Moreover there is an increase of tourism in the site, especially at coastal areas.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis ammanthus ammanthus (Ανθεμίδα ο άμμανθος)
Anthemis ammanthus paleacea (Ανθεμίδα η παλεάκεα)
Arenaria fragillima
Arum creticum
Barlia robertiana
Campanula carpatha
Campanula laciniata
Cephalaria squamiflora squamiflora (Κεφαλάρια η λεπιδανθής)
Crepis pusilla
Crepis tybakiensis
Crocus tournefortii
Cymbalaria microcalyx dodekanesi
Dianthus fruticosus carpathus (Αγριογαρύφαλλο της Καρπάθου)
Filago aegaea aristata
Galium amorginum
Medicago heyniana (Μηδική του Χεϋνιάν)
Ophrys bombyliflora
Ophrys fusca
Orchis provincialis
Origanum vetteri (Ρίγανη η Βεττέριος)
Pimpinella pretenderis
Ranunculus cupreus
Ricotia isatoides
Salsola aegaea (Σαλσόλα του Αιγαίου)
Sedum creticum creticum (Σέδο το κρητικό)
Silene insularis
Teucrium brevifolium
Tulipa saxatilis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Pipistrellus savii (Βουνονυχτερίδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Chalcides ocellatus ocellatus (Λιακόνι)
Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο))
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη