Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα NISIDA VENETIKO
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4130004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2.88
Χερσαία Έκταση (ha) 2.88
Συνολική Περίμετρος (km) 0.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 67.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 19.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου A rocky islet off the south coast of Chios. The main rock is black limestone. Vegetation consists of wild olive trees and scrub.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες An important colony of Eleonora's Falcons (Falco eleonorae) is located in this rocky islet. Other breeding species include the Shag, Audouin's Gull and, possibly, Cory's Shearwater. Its importance lies at the fact that on this islet, the Eleonora's Falcon nests in the highest density found in Greece, and perhaps in the world (440 nests per km2).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The sea area around Venetiko is a popular fishing spot. This may pose a threat on the breeding Eleonora's Falcons and Audouin's Gulls. Visitors may also threaten breeding colonies, especially if they have pets. \n
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Columba livia gaddi (Αγριοπερίστερο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη