Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα AGIOS EFSTRATIOS KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4110002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λέσβου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6283.75
Χερσαία Έκταση (ha) 4209.93
Συνολική Περίμετρος (km) 37.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 200.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Agios Efstratios is an isolated island in the Central Aegean, circa 30 km from the nearest island, Lemnos. The sea separating Agios Efstratios from the other islands is at least circa 200 m deep, in all directions. The marine area covers 12% of the site. The highest hilltop is 303 m according to the available maps. The rocks are schists, shales, and volcanic trachyte, with only some limestone patches. A large part of the coast consists of sea cliffs with caves. Most of its area was used in the past as arable land or was intensely grazed. Today there only 200 inhabitants, almost all of them concentrated at the fishing village of the NW side of the island. Cultivation and intense grazing take place in only small areas now. As a result, the formerly cultivated or grazed lands are being invaded by plants from various origins but no typical habitat has been formed yet. There are also Centaurea spinosa communities among the phrygana along the sandy beaches. Quercus macrolepis does not form an oak forest any more; the trees are only isolated and some thickets have remained only in the steep valleys. There are also some thickets of Salix alba and Populus alba near the village and the larger rivulet courses are bordered by Nerium oleander and Vitex agnus-castus. An earthquake has caused a lot of ruins where several species of reptiles occur.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The sea cliffs of the island form caves with beaches which consist ideal shelters for the monk seal population that breeds there. Eleonora's falcons and important sea-bird species (Puffinus puffinus, Phalacrocorax aristotelis) nest on the cliffs. The vernal pools are important for the migratory bird species and for rare species of plants, such as Isoetes duriei, Pilularia minuta, Crassula vaillanti, Myosurus sessilis ssp. heldreichi, and Lythrum borysthenicum. There still exist thickets of Quercus macrolepis, a species now rare in the Aegean. Pancratium maritimum, occurring at the sand beaches of the island, is in danger because of the destruction of its habitats in the Mediterranean. The presence of Melilotus elegans should be noted, since it is the first time it has been observed in Greece. The sea beds of Posidonia oceanica are in excellent condition. Finally, the geological interest of the island lies in the relicts of a petrified forest.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DPlants (not referred in the above text):Anthemis cretica ssp. cretica is a Balkan endemic (it currently includes the species A. panachaica and A. meteorica which are included in the IUCN list of threatened plants as rare and are protected by the Greek Law -Presidential decree 67/81).Callitriche brutia is a European species, found only in Psathoura and Agios Efstratios in Greece.Anthemis werneri ssp. werneri included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants characterized as "indeterminate" and it is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).Note: The IUCN characterizations given concern the plant’s status in Greece.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Generally, the island is not intensely threatened by human activities. Most of the fields are abandoned, but grazing is uncontrolled, although not intense. The fishstocks of the area and Posidonia sea beds are threatened by trawling, practiced mainly by fishermen from N. Greece. Illegal fishing with dynamite and spear guns is also practiced.The coastal fishermen although they do not influence the fishstocks negatively, they hunt the monk seal because the animal causes damages to their nets. An earthquake in 1966 destroyed the village. Earthquakes constitute a danger for the structure of the monk seal shelters. In the neighbouring sea area there is a route for oil tankers. The risk of an accident and the consequent oil spill is a continuous threat for the area.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis cretica cretica
Crassula vaillantii
Elymus farctus rechingeri
Lythrum borysthenicum (Λύθρο του Βορυσθένη)
Pancratium maritimum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο))
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη