Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα PERIOCHI NEAPOLIS KAI NISOS ELAFONISOS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2540002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λακωνίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 5493.74
Χερσαία Έκταση (ha) 5493.74
Συνολική Περίμετρος (km) 65.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 521.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The greatest part of the area forms a peninsula ending in cape Maleas. Phytogeographically this is the northern part of the South Aegean area, starting from the SW Asia and through Rodos, Karpathos, Kriti and Kythira ends at the eastern part of the three peninsulas of S. Peloponnisos. The island of Elafonisos lies to the west of the peninsula and is a geological and ecological continuation of the area.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The variety of biotopes give shelter to a great number of very interesting plant taxa which are endemic to Greece and some of them endemic to this site like Linaria hellenica (92/43/EEC) and recently described taxa like Saponaria jagelii and Linum phytosianum. While formations with Euphorbia dendroides follow phrygana formations and coastal sand dunes and sand beaches house Juniperus macrocarpa "forest" especially on the island of Elafonisos. A rich and diverse vertebrate fauna inhabits this site. Of the non-bird taxa, some mammalian and reptilian species are listed in Annex II of the Directive 92/43EEC (section 3.2), whereas many others are evaluated as Other Important Species on the basis of the criteria used for completing sections 3.3. Among the taxa of the first category, the Monk Seal, Monachus monachus, is a priority species of the Directive and is mentioned in the Greek Red Data Book as "Endangered". All taxa of this category are also protected by the Bern Convention and Greek legislation. Among the taxa of the second category, the jackal Canis aureus, an animal absent from most of Europe, is a "Vulnerable" Greek species according to the Greek Red Data Book. Also, some lizard species and one large mammal are endemic to Greece, as indicated by their B motivation (it should be emphasized that the endemic lizards occurring in this site comprise half the total number of the endemic reptilian species in the whole of Greece). Nearly all taxa of section 3.3 are marked with motivation C since they are protected by the Bern Convention, the only exceptions being the jackal Canis aureus. The Sand Boa, Eryx jaculus, is also protected by the CITES Convention. Most of these taxa are also included in the lists of the protective Greek Presidential Decree 67/1981, thus being eligible for the D motivation (exceptions are the lizard Ablepharus kitaibelii, the snakes Typhlops vermicularis, Eryx jaculus, Vipera ammodytes, and the large mammals Canis aureus, Martes foina and Meles meles. Ablepharus kitaibelii is indicated by D since it is mentioned by the handbook of the CORINE-Biotopes Project, and Bufo viridis, Hyla arborea and Natrix tessellata are additionally marked with D as they are mentioned in the same document. The following taxa also fall under this motivation category for additional reasons: Coluber gemonensis is a Balkan endemic element, Cyrtodactylus kotschyi bibroni has a very discontinuous range in Greece, and Ophiomorus punctatissimus shows the westernmost end of its whole distribution area in Peloponnisos. This site is also important for many migratory bird species, since it is one of the two southernmost areas of the Greek mainland which are valuable stations for the birds, before and after their exhausting travel over Mediterrranean Sea.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The unique Linaria hellenica existing in small populations is vulnerable due to human activities like cultivation and urbanization combined with tourism and the unstable sandy substrate. In the major areas, agricultural activities and stock farming influence the natural ecosystems. Overgrazing, tourist development, hunting and shooting, are the main human activities in the area leading to habitat degradation or destruction and to direct killing of the animals, particularly the migratory birds.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium circinnatum peloponnesiacum
Allium gomphrenoides
Bolanthus fruticulosus
Brassica cretica laconica
Campanula drabifolia (Καμπανούλα η δραβόφυλλη)
Chondrilla ramosissima
Colchicum parlatoris
Crocus goulimyi
Crocus laevigatus
Crocus niveus
Inula verbascifolia methanea
Linaria hellenica
Onopordum bracteatum myriacanthum
Onopordum laconicum
Ornithogalum prasinantherum
Scorzonera crocifolia
Silene ungeri
Stachys chrysantha
Stachys spreitzenhoferi spreitzenhoferi
Tulipa goulimyi
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Algyroides moreoticus (Πελοπονησσιακή σαύρα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber gemonensis gemonensis
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Eryx jaculus turcicus (Έρυξ (Λουρίτης))
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta graeca (Γραικόσαυρα)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Ophiomorus punctatissimus (Οφιόμορος)
Podarcis peloponnesiaca lais (Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Typhlops vermicularis (Τυφλίνος)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη