Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ORI ARTEMISIO KAI LYRKEIO
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2510004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αργολίδας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 11477.38
Χερσαία Έκταση (ha) 11477.38
Συνολική Περίμετρος (km) 68.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1793.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 580.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Two mountains of moderate altitudes (Mt Artemisio 1.771 m, Mt Lyrkeio 1.648 m), covered with scrub in lower altitudes, meadows and conifer woodland higher up. There are also extensive cliffs.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ideal for large birds of prey such as the Golden Eagle (Aquila chrysaetos) and the Short-toed Eagle (Circaetus gallicus). Eagle Owls (Bubo bubo) are alco common, while birds of open forests like the Woodlark (Lullula arborea) thrive.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Illegal shooting and use of poisoned baits are the main causes of population declines for large birds of prey. Road construction and increased human disturbance also pose a threat on species like the Golden Ealge. Wildfires are threats for tree nesting species such as the Short-toed Eagle. Conversion of meadows to cultivations can lead to the reduction of the breeding numbers of the Woodlark. \n
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη