Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα THINES KAI PARALIAKO DASOS ZACHAROS, LIMNI KAIAFA, STROFYLIA, KAKOVATOS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2330005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηλείας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3274.18
Χερσαία Έκταση (ha) 3274.18
Συνολική Περίμετρος (km) 39.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 444.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The described site is a coastal zone located in the southern part of the Ileia Prefecture and comprises the pine forest of Strofilia, the lake Kaiafa, the dunes extending between the drained lake Agoulinitsa and the village Kakovatos, the hill Elliniko (or Stavros), the archaeological site of Kaiafa area, the caves of Anygrides Nymphes, and the curative spring of Kaiafa. The dunes occurring at the beach of Kaiafa form two parallel lines. The first one is characterized by the plant community Agropyretum mediterraneum. In the second line Greek fixed dunes with Euphorbia terracina and Silene nicaensis are developed. At the beach between Kaiafa and Zacharo dunes, with the plant community of Ammophila arenaria are developed. Behind them Greek fixed dunes are again developed. The forest of Strofilia consists mainly of Pinus halepensis and Pinus pinea, and is unique in shape and size. Some clusters of Platanus orientalis and Ceratonia siliqua as well as bushes of Juniperus phoenicea, Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Cercis siliquastrum, Arbutus unedo, Erica manipuliflora and Phillyrea media etc. cover a significant area. The lake Kaiafa is a natural water ecosystem, a significant wetland with an area of about 200 ha. It is located behind the forest and is connected to the sea by a canal. Around the lake dense and extensive aquatic associations with Phragmites australis and the endangered species Cladium mariscus are developed. Close to the reed belts, stands of Scirpetum maritimi occur.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The combination of coastal forest, dunes and lake in this study site consists an important ecosystem with a rich flora and fauna. At the beach between Kaiafa and Zacharo, dunes in good state are developed. Pancratium maritimum, which is included in section 3.3 with the motivation D, is a species whose populations have been considerably reduced along the Greek coasts.The adventitive xenophyte of tropical origin, Saccharum spontaneum has recently been found in the area. The reed belts, Tamarix forests and the stands with mats and the endangered aquatic species Cladium mariscus are very significant biotopes for food and quarters for aquatic birds. The value of these biotopes has become more significant after the draining of the coastal lake Agoulinitsa which existed just to the north until the early 1970's. There are some non-bird vertebrate animal taxa recorded in this area. Some of them are mentioned in Annex II of the Directive 92/43/EEC. Caretta caretta has found a very good nesting beach where a number of 53-99 nests per reproductive season have been counted; this value corresponds to 7 nests/km/season and it exceeds the figure of 5 nests/km/season which is considered the lower limit for the characterization of a sandy beach as important for the nesting of Caretta caretta. Some Other Important Species have also been evaluated according to the motivation system used in sections 3.3. All are protected by the Bern Convention and for this reason they are indicated by the motivation C. The snake Natrix natrix and the two shrews Crocidura suaveolens and Sorex minutus are marked with motivation D since they are included in the species lists of the Greek Presidential Decree 67/1981. Sorex minutus also receives the D motivation since this site is the southernmost known area of its distribution in Europe. Finally, this site (especially Lake Kaiafa) is also known for its avifauna including rare and threatened species (Netta rufina, Falco peregrinus, Cisticola juncidis, Podiceps nigricollis and others) and because of this notable bird fauna, the area of this lake has been designated an EC Important Bird Area.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα At Zacharo beach an arbitrary settlement passing the summer has been already formed and the neighbouring area has been ceded to the village to be used as a camping ground. The unorganized residence at the sandy beaches as well as in the forest Strofilia disturbs and degrades these zones. This has as an effect the influence of the pine trees from some diseases with the danger of their decay. The forest has been degraded from overgrazing. The area of the lake is seriously degraded and alteration of the natural environment has been observed. The alteration of the water quality is due to its pollution from tourist activities, illegal camping and pollution from the sulphate water of the curative springs (incidents of mass death of fish has been often observed). The reed beds and wet meadows have been strongly influenced by embankment and deepening for the conversion of the lake into a "marina". The brackish waters with the community Ruppietea and the aquatic species Cladium mariscus are strongly endangered. Nesting of Caretta caretta on the sandy beach of this site is strongly influenced by various human activities. Also, shooting is a threat to the migratory and other birds of the area.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Carex acuta
Pancratium maritimum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Crocidura suaveolens balcanica (Κηπομυγαλή των Βαλκανίων)
Sorex minutus gymnurus (Νανομυγαλή)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη