Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα LIMNI LYSIMACHEIA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2310013
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2274.63
Χερσαία Έκταση (ha) 2274.63
Συνολική Περίμετρος (km) 24.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 45.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 9.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The freshwater lake of Lysimachia is situated in the area of Aitoloakarnania, near the town of Agrinio, in western Central Greece. Lake Lysimachia (Agelokastro lake, Konopi or Hydria) has a surface area of 1300 ha, a circumference of 17 km, maximum length of 6.25 km, a maximum width of 2.85 km, and a depth of up to 9m. It has a tectonic origin and occurs across the tectonic graben of Agrinio. It has positive water balance, because of the high input of water due to the streams and the sublacustrine inflow of karstic water. Lake Lysimachia has a relatively large drainage basin and is influenced by the water coming from Ermitsas stream, as well as the water of lake Trichonida (through Alampei ditch). It exhibits strong seasonal fluctuations of its water level, which is due to the high evaporation rate during summer and drainage to the river Acheloos (Leontaris, 1967). During the winter it often overflows. From the thermal point of view Lysimachia is warm monomictic lake. It belongs to the Carbonate type (Overbeck et al., 1982).Lake Lysimachia is surrounded by alluvial deposits, where cultivated fields mainly with Nicotiana tabbacum exist. In several places permanent or seasonal marshes occur. A macrovegetational study of the aquatic tracheophytes was carried out by Koumpli-Sovatzi & Vallianatou (1985). The natural shore-line vegetation particularly consists of herbs (Scirpus holoschoenus, Paspalum paspaloides, Mentha aquatica, Kickxia elatine, Cyperus longus, Carex otrubae, Juncus acutus etc.). Some shrubs (Vitex agnus-castus) and trees (Platanus orientalis, Salix alba, Populus alba) have scattered distributions. The species dominating near the shore line is Phragmites australis. It forms an extremely dense, almost continuous reed-fringe, mainly near the waters edge, as well as in the upper infralittoral zone and is interrupted in several places only, by human activities. The greatest characteristic cover is presented by the species Paspalum paspaloides. The submerged species Vallisneria spiralis predominates in the lower infralittoral zone, forming dense stands, while Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum and Najas marina present the lower cover.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This is an important site for wintering ducks and breeding and passage waterbirds. In spite of human activities, the lake conserve a significant amount of its flora and fauna, as well as natural beauty and beautiful scenery. Around it extensive reed communities are developed, which offer valuable refuge to wild fauna. Moreover, the lake ensures the water supply and irrigation of the surrounding area and is ideal for fishing and recreation, also having scientific and educational interests. Many interesting plants comprise the flora of the site.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The conservation of the water balance is of great importance for the conservation of the ecosystem as a whole. The pollution of the lake from wastes deriving from Agrinio and surrounding villages, as well as from the piggeries and oil factories occurring near the lake, has reached a disturbing level. Fertilizers from the agricultural fields also lead to increased eutrophication of the lake. The reed-beds act as a natural water filter, so its destruction in several places could mean even further polluted water. The riparian woodlands are also influenced. Their reduction has been due to continuous tree-felling, fires, and land reclamation. The site suffers from various human activities such as water drawing, fishing, hunting and shooting, tourism and leisure, which are not satisfactorily controlled. It is necessary to take effective protection measures for the conservation of this interesting site.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Aythya ferina (Γκισάρι)
Aythya fuligula (Μαυροκέφαλη)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Netta rufina (Φερεντίνι)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη