Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS PANAITOLIKO
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2310004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 18542.03
Χερσαία Έκταση (ha) 18542.03
Συνολική Περίμετρος (km) 98.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1921.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 557.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου From a geological point of view, the mountain range of Panaitoliko is composed of limestones and flyschs and its arch-shaped ridge constitutes the natural limits between the prefectures of Aitoloakarnania and Evrytania. The presence of minor west, south-west and southerly exposed peaks with gradually inclining slopes accordingly to the altitude, gives the examined site a special mountainous multifarious relief (a dense hydrographic network, alternating high peaks and deep gorges, as well as the presence of many torrents). As a result, forest vegetation exists on slopes of all exposures. The dominant coniferous taxa of the mountainous forests covering extended areas between 700-1600m altitude is Abies cephalonica, whilst locally on north-exposed slopes Abies borisii-regis is observed with a low frequency of occurrence. Degraded scrubs with evergreen, sclerophyllous vegetation are distributed altitudinally from 600 to 800m, as a consequence of human activities. Quercus ilex, Q. coccifera and Juniperus oxycedrus are the dominant species, whilst in the structure of phryganic communities various species of the genera Cistus, Rosa and Origanum, etc. are abundant. The broadleaved deciduous forests are composed of Quercus pubescens, Q. frainetto and Q. ithaburensis subsp. macrolepis all occurring within the maquis vegetation or at transitional zones between the evergreen vegetation and the coniferous forests within the structure of the above the timberline vegetation calcareous cliff communities and open, stepped rocky grasslands exist, giving a special aspect to the landscape. Scattered populations of Juniperus foetidissima occur close to the timberline.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The presence of broad-leaved deciduous forests with Quercus frainetto and Q. pubescens, in combination with the great areas covered by coniferous forests with Abies cephalonica give special ecological importance to the mountainous ecosystems of Panaitoliko. The broad-leaved deciduous forests, although rather degraded, constitute a special ecological ingredient to this mountain, especially as their area is continuously declining in Central and Southern Greece. Anthyllis vulneraria subsp. bulgarica which has been included in the Other Important Species with motivation D, due to its scattered populations in the examined site and its distribution in the Balkan peninsula (Balkan endemic). The available data on the vertebrate fauna (excluding birds) indicate that in this site there are two species listed in Annex II of the Directive 92/43/EEC, these being the wolf Canis lupus and the toad Bombina variegata (see section 3.2). The former taxon is one of the priority species of this Directive and is considered threatened in Greece ("Vulnerable" according to the Greek Red Data Book). In this site the wolf shows the southernmost end of its distribution in the country (and one of the southernmost in Europe). Similarly, Bombina variegata has one of its marginal populations in the Balkans at this site.Some other non-bird vertebrate taxa occuring in this site have been evaluated as Other Important Species (see section 3.3). All of these taxa are mentioned in the Bern Convention lists (the wildcat Felis silvestris was also mentioned in the CITES Convention), a fact indicated by the motivation symbol C. Taxa marked with motivation D are mentioned by the Greek Presidential Decree 67/1981 and/or by the CORINE-Biotopes project (Ablepharus kitaibelii, and the wildcat Felis silvestris). The snake, Coluber gemonensis is endemic to the western and southern Balkans, and the gecko lizard Cyrtodactylus kotschyi bibroni shows a very broken distribution range in Greece, so that many of its populations are fully isolated. The Wildcat is indicated with the D motivation, since it is generally very rare in Greece. As for the avifauna, the occurrence of the threatened ("Vulnerable") eagle Aquila chrysaetos, is the most notable presence. The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation C is protected by the Bern Convention.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Intensive logging which took place in earlier times as well as overgrazing, are the main reasons for the destruction and hinderance of natural regeneration of the forests. The main factors that threaten the ecosystem of this site and hence indirectly the fauna, are careless road-construction and intensive grazing. Hunting is also responsible for the decline of bird communities.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthyllis vulneraria bulgarica
Asperula aristata thessala
Campanula albanica sancta
Campanula radicosa
Cerastium candidissimum
Dianthus biflorus
Erysimum cephalonicum
Sedum apoleipon
Trifolium parnassi
Trinia frigida
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Coluber gemonensis gemonensis
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Parnassius apollo (Παρνάσσιος ο Απόλλων)
Σχόλια για τα είδη