Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα KOLPOS LAGANA ZAKYNTHOU (AKR. GERAKI - KERI) KAI NISIDES MARATHONISI KAI PELOUZO
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2210002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ζακύνθου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6957.70
Χερσαία Έκταση (ha) 878.43
Συνολική Περίμετρος (km) 36.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 240.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site includes Laganas Bay and Marathonisi Isle on the south coast of Zakynthos Island. The substrate is sandy and waters are not very deep (10m max.) thus accounting for the expansive Posidonia beds. The coastal zone of Laganas presents high biological significance because of the occurrence of highly important habitats like sandy beaches with psammophytic plant associations, rocky coasts, coastal lakes, river outlets, etc. In these biotopes characteristic and sometimes unique plant and animal associations grow. In the beach of Marathonisi lowland sand-dunes exist which in some areas present extensions to the inland up to 50m. Beyond the beach, dense Mediterranean vegetation occurs (macquis vegetation). The coastal zone of Laganas is extended for some kilometres inland and 10-15 kilometres in the sea and it is considered as a site with high biological importance exactly because of the presence of biotopes as sandy beaches, sea cliffs, coastal lakes, tidal rivers, etc. The area of this site became well known for two main reasons: 1) the sandy beaches of the sites are considered the main egg-laying sites of the Sea Turtle (Caretta caretta) in Greece, and maybe the Mediterranean as a whole, and 2) the contradictions between the ecologists who suggest the protection of the area and a proportion of the local population which support tourist development of the area, by hotel building, etc. The site consists of a number of small and sandy beaches which are separated from each other by rocky coasts or small hills, and this landscape is characterized by well-developed typical Mediterranean vegetation types. Also similar is the situation regarding the vegetation cover and the landscape (characterized by a sandy beach of high ecological and aesthetic importance) of Marathonisi and Peluso which are situated within the Laganas Gulf and the bottom of the marine part of the site which is dominated by Posidonia beds.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες There is no doubt that the sandy beaches of the Laganas area are among the most important oviposition sites of the species Caretta caretta in the whole Mediterranean area. Keeping in mind that nesting is a critical stage of the biological cycle of Caretta caretta related to the survival of the species, the biological importance of this site is obvious. It should be pointed out, however, that this biological importance is not restricted to the reasons mentioned above. Both the terrestrial and the marine part of the site are characterized by the presence of important habitats (sand-dunes, sandy beaches, rocky coasts, cliffs, Posidonia meadows, etc), and together all these form an ecosystem of high quality. Most of these habitats are characterized by typical Mediterranean types of vegetation and Greek endemics are not rare. Pancratium maritimum, which is included in section 3.3 with the motivation D, is a species whose populations have been considerably reduced along the Greek coasts. Hypericum aegypticum is an important plant species which has a broader distribution in the Mediterranean area but it is rare in Greece. Lippia nodiflora has also an interesting phytogeographical distribution. Moreover, some other non-bird vertebrates recorded in this site are placed in sections 3.3 as Other Important Important Species,. Among them the lizard Algyroides moreoticus is endemic to Peloponnisos and some of the Ionian islands. All these taxa are included in the Bern Convention lists and are therefore marked with motivation C. Also, apart from the Marten Martes foina and the fish Syngnathus abaster, all the remaining taxa receive motivation D since they are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981. The same motivation is additionally given to some of these taxa for the following reasons: a) the lacertid lizard Algyroides nigropunctatus and the colubrid snake Coluber gemonensis, are Balkan endemics; b) the anuran amphibians Bufo viridis and Hyla arborea are mentioned in the handbook of the CORINE-Biotopes Project. The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation C are protected by the Bern Convention.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα In high need of protection from excessive human impact: extensive tourist activities, fast-sailings, urbanisation wastes and leisure fishing consist negative influences for the marine ecosystem. Noise nuisance and lights, planting of trees and vehicles, also affect negatively the site. The increased exploitation of the Laganas Gulf and especially its sand beach for tourism activities is the most important factor affecting the nesting of Caretta caretta. Since the reproductive process of this animal is a very delicate part of this life cycle influenced by many environmental parameters and human activities, it is easy to understand the problematic future of Caretta caretta in the area. The area is characterized by a large number of huge hotel units which accept many tourists every year. Moreover, water sports which are very popular among visitors in the area are in their high season during the summer months when the sea turtle lays its eggs. For these reasons, a presidential decree, signed in December 1999 (Official Journal of the Hellenic Republic 906D, 22.12.1999, as amended by the P.D. 1272/2003), resulted in the establishment of the Zakynthos National Marine Park (ZMPZ), with the purpose to protect and conserve the most important loggerhead sea turtle (Caretta caretta) nesting beaches in the Mediterranean, a population of mediterranean monk seals (Monachus monachus), resident and migratory bird species and rare and endemic plants. The primary aim of the ZNMP is to monitor various aspects of the natural environment (e.g. species, habitats, impacts), to capacitate the growth of environmentally compatible activities, such as sustainable tourism and recreation, while simultaneously safeguarding the natural and cultural landscape through activities such as environmental education, provision of information and public awareness activities.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Dianthus fruticosus occidentalis (Αγριογαρύφαλλο το δυτικό)
Hypericum aegypticum (Υπερικό το Αιγύπτιο)
Pancratium maritimum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Delphinus delphis (Δελφίνι)
Martes foina (Κουνάβι)
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Tursiops truncatus (Ρινοδέλφινο)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides moreoticus (Πελοπονησσιακή σαύρα)
Algyroides nigropunctatus (Κερκυραϊκή σαύρα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα)
Coluber gemonensis gemonensis
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Syngnathus abaster (Σακοράφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Parnassius apollo (Παρνάσσιος ο Απόλλων)
Σχόλια για τα είδη