Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα KERKETIO OROS (KOZIAKAS)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1440002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Τρικάλων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 50431.17
Χερσαία Έκταση (ha) 50431.17
Συνολική Περίμετρος (km) 125.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2200.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 117.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Kerketion Oros (Koziakas) is a mountain at the left edge of central Pindos range, with bare and rocky ridges and peaks but also with fir forests and open structure ravine forests. The vegetation of the area includes phrygana, dry calcareous grasslands, dry siliceous grasslands, native coniferus woodlands, screes, exposed bedrocks, and inland cliffs. The dominant type of vegetation is the King's Boris fir forests (Abies borisii-regis). Abies borisii regis forms pure, fairly well structured forests and is only mixed with beech at small patches (the habitat is described with the code 9270, which, however, corresponds to mixed beech-fir forests). Across the continuous flow small local rivers there are Platanus orientalis forests with Alnus glutinosa, Salix caprea, Salix alba, Salix incana and Salix sp. The subalpine grasslands are characterized by the Junipero-Daphnion zone. There are also stepped and garland grasslands (6173). Finally, the site includes the University Fosrest of Pertouli, used for educational reasons and maintaining a very good conservation status. NOTE ON BIOGEOGRAPHIC REGION: The site, being in Central Pindos (Kerketion 1901 m) could be considered part of the alpine region; also the presence of Quercion cerris and Fagetalia could place part of the site in the sub-continental and continental biogeographic region.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Mount Kerketion is an area with significant diversity, supporting well conserved natural habitats, most importantly the fir and oak forests and also the rocky habitats, and hosting endemic and threatened or rare species of the flora and fauna, notably of the avifauna and the mammal fauna. The mountain has been characterized as an Important Bird Area (IBA) for large birds of prey and has large populations of raptors, especially of vultures. The significant populations of mammals found in the area are in part due to the site's management as a game reserve and controlled hunting area: the animals are fed and protected from natural and human (hunters) threats. In addition, three game species have been imported and are bred in the area: a deer species, Dama dama, a pheasant (Phasianus colchicus), and a partridge.The ecological quality and balance of the site as fashioned by the management of the site are fragile and require a continual maintainance by the Forestry Department. Nevertheless, it is important that the natural environment is effectively protected and conserved and at the same time it provides a significant source of income for the area, functioning as a tourist attraction (for hunting). OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION D Animals: The invertebrate species Kirinia climene, Heodes alciphron, Eumedonia eumedon, Strimonida w-album, and Closiana dia are considered threatened significant species in Europe (Heath 1981, Dabrowski). Closiana dia is also protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). Syricthus tesselum (=Muschampia tesselum) is considered a significant and threatened species (Heath 1981; Dabrowski; Koomen & van Helsdingen, 1993, Corine, 1988; IUCN, 1993) and is also protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). The species Gonepteryx rhamni, Coluber gemonensis, Glis glis, Mustela nivalis, Sciurus vulgaris, Triturus alpestris are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). The reptiles Elaphe longissima and Coronella austriaca are considered threatened (Corine checklist of threatened species) and are included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC and protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). The species Vipera ammodytes and Felis sylvestris are included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC. Lacerta viridis, L. trilineata and Podarcis muralis are included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC and protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). Plants: Nepeta spruneri, Anthyllis vulneraria ssp. bulgarica, Dianthus viscidus, Sideritis raeseri ssp. raeseri (=Sideritis sicula ssp. raeseri), Carum graecum ssp. graecum, Campanula spatulata ssp. spatulata and Poa thessala are balkan endemics. Carlina frigida is a balkan endemic occurring in S. & C. Greece probably extending to Albania and SW former Jugoslavia. Ophioglossum vulgatum occurs thoughout the temperate regions of the northern hemosphere, but it is rare and scattered in Greece.Geranium humbertii (=G. subcaulescens) is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). The endemic species Lithospermum goulandriorum and Allium heldreichii are included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants characterized as rare and protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The human activities, including arable farming, hunting, grazing and building (residential areas), constitute a threat for the populations of the animal species.In many cases, the ecological balance of the area has been disturbed because of human intervention (for example, over increase of the populations of wolves and foxes); as a result systematic management has now become necessary for the maintenance of the fragile ecological balances. Thus, the site is vulnerable and may be threatened in case of inappropriate management.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium heldreichii
Anthyllis vulneraria bulgarica
Aurinia gionae
Dianthus biflorus
Lithospermum goulandriorum
Ophioglossum vulgatum
Poa thessala
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Cervus elaphus (Ελάφι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Glis glis argenteus (Δασομυωξός)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Nyctalus lasiopterus (Μεγάλος νυχτοβάτης)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Coluber gemonensis gemonensis
Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)
Elaphe longissima longissima (Γιατρόφιδο)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) (Αλπικός Τρίτωνας)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Vipera ursinii graeca (Οχιά των λιβαδιών)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Brenthis hecate (Μπρενθίς η Εκάτη)
Clossiana dia (Κλωσσιάνα του Δία)
Eumedonia eumedon (Ευμεδονία η Ευμέδου)
Σχόλια για τα είδη