Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα SKIATHOS: KOUKOUNARIES KAI EVRYTERI THALASSIA PERIOCHI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1430003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μαγνησίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 88.82
Χερσαία Έκταση (ha) 38.77
Συνολική Περίμετρος (km) 4.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 32.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Skiathos is the westernmost island of the group of Northern Sporades which is located to the north-east of Evvoia island and comprises the eastern part of the prefecture of Magnisia. The total surface of the island is 47 Km2 and the predominate climate is temperate mediterranean with an annual rainfall of about 600 mm. The whole island is being protected as an aesthetic forest since 1977. The site of Koukounaries is located in the southern part of Skiathos and includess mainly a mixed forest with Pinus halepensis, P. pinea and an understorey of sclerophyllous shrubs which extends up to the coastline, the lake Strofilia with a surface of 9.5 ha to its north, and a marine zone which covers half of the site's area. The site is delimited on the north, east and west by a road while in the sea it reaches up to depth curve of 20 m. Strofilia communicates with the sea through a natural, narrow and often drained canal situated on the east side of the forest. The overall area is almost at the same level as the sea, with a maximum altitude of 1.50 m. The soil of the site is sandy, derived from gneusius while hydromorphic, half-hydromorphic and bog soils of small depth are observed in Strofilia. The pine forest has developed through a secondary succession process having replaced a vegetation dominated by Quercus ilex.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The site has been declared a Controlled Housing Zone, is considered a wetland core and characterised as an"area of total protection of nature". No building activities or interventions are allowed apart from the already existing golf terrain, the conduct of some scientific research studies and the potential construction of small touristic units which will be in limited numbers, in accordance to the environment and outside the forest boundaries. In addition, Skiathos island is protected by the Barcelona Convention.The forest covers an area of 500-600 m in length and 200-250 m in width, being bounded on its east side by a natural yet artificially broadened canal. The rich understorey of broadleaved evergreens, the accumulation of dried material (litter), the lack of light, together with human activities -e.g. burying of garbage, trampling- worsen the water conditions for the growth of P. pinea and make its natural regeneration almost impossible. If this situation continues it will result in the drying out of the pine trees due to ageing and their replacement by the evergreens, something already quite obvious in small openings where there are no pines. It must be noted that in Greece Pinus pinea has considerable populations only in Strofylia of Peloponnisos and Kaiafa, whereas isolated populations of small numbers exist in some scattered locations -Skiathos included. It suffers greatly from tourism, as it is preferred due to its attractive morphology.An essential factor for the stability of the site-system is the hydrodynamic equilibrium between the sea and the lake. Strofilia is a small yet typical lake, and not only has an interesting flora but it is also vital for species of migratory birds, which stop and breed. The beach is open, characterised by high hydrodynamic movements and has low inclination. The sediment has been found to consist of sand. The benthic fauna is rich in terms of species and individuals, showing also high diversity. Site biotopes with high degradation status are the embryonic shifting dunes (2110). A few individual trees, residuals of alluvial forests, are still present. Some thickets of Phragmites communis and Tamarix hampeana are observed around Strofilia. Also, on the lake borders there is an artificial meadow with introduced flora, derived from former cultivations which were abandoned and later covered by excavated material from the bottom of the lake due to an effort to deepen it.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DThe following species of plants have been entered as other important species with motivation D, for the following reasons: Pancratium maritimum and Calystegia soldanella are threatened due to the gradual destruction of their biotopes. Crassula tillaea and Cicendia filiformis are rare species in Greece, showing also scattered distribution. Callitriche stagnalis although rather common in Greece should be mentioned as its referrences from the Northern Sporades are poor. Fumaria flabellata and Malcolmia nana are rare in Greece, whilst the two species of Orchidaceae, i.e. Serapias cordigera and S. lingua are also rare, especially because of their fragile nature.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The developmental pressures threaten the particularity of the natural environment, thus creating a need for the conservation and protection of the site's habitats. During the last years, there have been great tourist pressures as well as various other human interventions resulting in the substantial decrease of the populations of aquatic migratory birds as well as in the gradual destruction of the flora. Moreover, the increasing number of tourists results in greater deposition of organic matter on the sea floor, which affects the benthic fauna of the site through chemical, physical and biological alterations. Today in the beach there exist distasteful constructions for refreshments, WC and sea sports which have to be renovated. Yet any kind of such works will intervene with the stability of the ecosystem, having undesirable consequences. Moreover, the biological wastewater treatment plant of the hotel Xenia should be constantly inspected to ensure its outmost effectiveness. It is important however that the morphology and the topography of the site in combination with the nature of the lagoon excludes the construction of industries and/or large tourist units.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Fumaria flabellata
Pancratium maritimum
Serapias cordigera
Serapias lingua
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη