Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα PERIOCHI ELASSONAS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1420014
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λαρίσης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 7369.38
Χερσαία Έκταση (ha) 7369.38
Συνολική Περίμετρος (km) 44.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 554.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 160.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου A typical rural landscape, with irrigated and non-irrigated cultivations. There are also two rivers flowing in the area, Ellasonitis and Voulgaris. \n
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες An important colony of Lesser Kestrels (Falco naumanni) is located in the area, while there is also a colony of Grey Herons (Ardea cinerea) and Sand Martins (Riparia riparia) in the nearby rivers. Other species of interest include the Black Stork (Ciconia nigra), the Roller (Coracias garrulus) and the Bee-eater (Merops apiaster).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Agricultural intensification is the most serious threat, affecting Lesser Kestrels, Rollers and Bee-eaters. Interventions in the river systems may be detrimental on the Grey Heron and Sand Martin colonies. Lesser Kestrels are also adversely affected by changing or repairing of old roofs. \n
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη