Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα LIMNES VEGORITIDA - PETRON
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1340004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φλώρινας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 12569.02
Χερσαία Έκταση (ha) 12569.02
Συνολική Περίμετρος (km) 64.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 909.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 557.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Two calcareous lakes between bare mountains. Important for birds of the wetland are the reed beds dominated by Phragmites australis, which are more extensive in Petron lake. Also, rooted submerged and floating vegetation (Potamogeton spp., Vallisneria spiralis, Najas marina, Myriophyllum spicatum, Polygonum amphibium etc.) occupy shallow waters. There is an area of archaeological interest near Petron lake.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Though of reduced significance in recent years, it is still important as a breeding, feeding and resting ground for birds. It is also important for birds of prey. Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurence of the invertabrates Agrodiaetus admetus, Agrodiaetus ripartii, Leptidea duponcheli, Freyeria trrrochylus, Strymonidia pruni, Pieris ergane, which are contained to the Presidential Decree 67/1981.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Water level has been decreased in both lakes during recent years with water quality being altered towards eutrophication. Land reclamation for agriculture, increasing industrial pollution may be also added to the list of serious threats for the lakes.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Carex acuta
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Podarcis taurica ionica (Γουστέρα του Ιονίου)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Pieris ergane (Πιερίς η Εργάνη)
Strymonidia pruni (Στρυμονίδια του Προύνου)
Σχόλια για τα είδη