Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS TITAROS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1250003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πιερίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 5325.05
Χερσαία Έκταση (ha) 5325.05
Συνολική Περίμετρος (km) 42.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1837.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 672.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The geological substratum consists of metamorphic rocks (augen, gneisses, schists, amphibolites). The major part is covered by degraded beech forests. There are artificial stands of black pine in poor sites and in abandoned agricultural lands. Grasslands (dry and subalpine) occur on the western part of the site.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The only important of this site are a small part of beech forest (Asperulo-Fagetum) and subalpine grasslands. In the present site Dactylorhiza kalopissii, a plant species included in WCMC and the European Red Data list, is growing wild.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The forest ecosystems of the site are highly degraded because of illegal forest exploitation (Clear-cuttings) and overgrazing.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Dactylorhiza kalopissii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη