Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα LIMNOTHALASSA EPANOMIS KAI THALASSIA PARAKTIA ZONI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1220012
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Θεσσαλονίκης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 830.38
Χερσαία Έκταση (ha) 474.86
Συνολική Περίμετρος (km) 13.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 20.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου A sand-covered shore created by the wind and strong wave action with a small lagoon. Sandy heathland of limited extension with Artemisia campestris, Spartium junceum, Holoschoenus vulgaris is incorporated within the well developed dune system of the site. Reed bed formations occupy artificial ditches and canals, as well as places where saline water is accumulated.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The wetland is considered to be an important breeding, feeding and wintering ground for a large number of bird species. Also, important for other fauna species (amphibians, reptiles, mammals).In the present site, Pancratium maritimum is growing wild; this plant species is seriously endangered by the human activities on the coast.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Drainage and grazing are main threats. There are several access roads through the area and several nearby villages. The camping and the sandy beach attract a large number of tourists in summer having a negative impact on the site. There is also a hippodrome within the site.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Pancratium maritimum
Posidonia oceanica (Ποσειδονία)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Cisticola juncidis juncidis (Κιστικόλη (Ντουλαπάρης))
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Aphanius fasciatus (Ζαχαριάς)
Syngnathus abaster (Σακοράφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη