Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα LIMNOTHALASSA ANGELOCHORIOU
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1220005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Θεσσαλονίκης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 377.20
Χερσαία Έκταση (ha) 249.48
Συνολική Περίμετρος (km) 8.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 30.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου A narrow sandy beach cuts off a saline lagoon and associated salt marshes from the sea except for a central connecting artificial ditch. At the north part of the lagoon there are saltworks. The ditch surrounding the salt works is occupied by reed beds with Phragmites australis. Small clusters of Spartium junceum, Holoschoenus vulgaris or Asphodelus aestivus are incorporated within the dune system.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The area is important as a breeding, feeding and resting area for a large number of bird species, including protected, as well as endangered ones.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Salt works affect the largest part of the wetland. Land reclamation for agriculture, canalization, hunting have also negative impacts on the site. A lot of disturbance is caused by many motorized vehicles. Illegal construction is another problem.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calidris ferruginea (Δρεπανοσκάληθρα)
Calidris minuta (Νανοσκαλήθρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Emberiza schoeniclus intermedia (Καλαμοτσίχλονο)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος)
Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Numenius tenuirostris (Στενόραμφη τουρλίδα)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Plegadis falcinellus
Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Xenus cinereus (Ρωσότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Aphanius fasciatus (Ζαχαριάς)
Syngnathus abaster (Σακοράφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη