Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσος Σύρνα
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900203
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 787.50
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 17.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 323.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Βραχώδης Ακτή
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Μία ακατοίκητη και γυμνή βραχονησίδα 60 χλμ. δυτικά της Νήσου Χάλκης. Στα νοτιοανατολικά της υπάρχουν άλλα πολύ μικρότερα νησιά (Πλακιά, Στεφάνια, Μέζο και Κατσικούλα).

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Ερπετά
Σπάνια Είδη Πανίδας
Τρωτά Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Παράκτιος κρημνός
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Hydrobates pelagicus (Υδροβάτης)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Podarcis erhardii subobscura (Σιλιβούτι …)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη