Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Γρανίτης Δράμας
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900202
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δράμας
Δήμος-Κοινότητα Γρανίτη
Συνολική Έκταση (ha) 612.64
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 9.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1358.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 880.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Οικισμός κατα μήκος ποταμού
Ορεινό Τοπίο
Κλίμα
Συχνές χιονοπτώσεις
Ψυχρός και υγρός χειμώνας
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

'Ενα ορεινό Μακεδονικό χωριό που σε μεγάλο βαθμό έχει διατηρήσει τον αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα. Περιβάλλεται από ωραίο δάσος με ποικίλα ορεινά δένδρα. Από το χωριό περνάει ένα ωραίο ορεινό ρέμα που καταλήγει στον ποταμό Αγγίτη.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα

Από το χωριό προς την κοιλάδα του ρέματος.

Μονοπάτια Περίπατοι

Κατά μήκος του δρόμου που διασχίζει το χωριό.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Campanula jacquinii
Iberis saxatilis saxatilis
Viola delphinantha
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη