Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κάμπος Χίου
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900180
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 903.38
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 16.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Πεδινή έκταση με γεωργικές καλλιέργειες όπως εληές, μανταρινιές και άλλα καρποφόρα δέντρα. Τα κτήματα είναι μεγάλα σε έκταση και διαθέτουν δικό τους νερό από πηγάδια και μαγγάνια. Σώζονται πολλά αγροτικά σπίτια και αρχοντικά χτισμένα από τις ωραίες ηφαιστειακές πέτρες του νησιού.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Υπάρχει πυκνό οδικό δίκτυο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιπάτους.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Παραδοσιακή Τεχνολογία
Αισθητική Αξία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Στον κάμπο της Χίου δεν βρίσκονται σπάνια είδη φυτών ή ζώων. Τα σημαντικά στοιχεία είναι τα ωραία περιβόλια, τα ωραία παραδοσιακά σπίτια και τα όμορφα μαγγανοπήγαδα.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη