Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσος Καλόλιμνος
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900032
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα Καλυμνίων
Συνολική Έκταση (ha) 191.80
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 8.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Βραχώδης Ακτή
Κλίμα
Ήπιος χειμώνας-θερμό καλοκαίρι
Θερμό και ξηρό καλοκαίρι
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Η Καλόλιμνος αποτελεί μέρος της περιοχής Ζώνης Ειδικής Προστασίας (5.900 στρ. Βόρεια και ανατολική Κάλυμνος, Τέλενδος, Καλόλιμνος και νησίδες) μιας και αποτελεί περιοχή στην οποία αναπαράγονται αρπακτικά και φιλοξενεί είδη των θαμνώνων και των απόκρημνων βράχων. Επίσης φιλοξενεί είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος όπως το είδος Haliaeetus albicilla, μη-αναπαραγόμενος επισκέπτης.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Πτηνά
Σημαντικα Αποδημητικά Είδη
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Βοσκή
Κυνήγι
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη