Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Περιθώρι
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900017
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δράμας
Δήμος-Κοινότητα Περιθωρίου
Συνολική Έκταση (ha) 55.94
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 3.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Παραδοσιακός Οικισμός

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Γεωλογία

Σε απόσταση 50 χλμ. από τη Δράμα βρίσκεται το ιστορικό Περιθώρι. το "Σούλι της Μακεδονίας". Κτισμένο στις πλαγιές ενός λόφου, το χωριό έχει ανακηρυχθεί παραδοσιακός οικισμός. Σώζεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου (1835) που είναι διακοσμημένη εξωτερικά με πλίνθινους σταυρούς. Εντυπωσιακό είναι και το καμπαναριό που κτίστηκε το 1911. Άλλος ναός με ιστορικό και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον είναι της Ζωοδόχου Πηγής (1876) με κεραμοσκεπή στέγη και εικόνες του αγιογράφου Στέργιου Γεωργιάδη από το 19ο αιώνα. O θεϊκός οφθαλμός στην οροφή παραπέμπει στις  τεχνικές του Αγ. Όρους, όπου μαθήτευσε ο καλλιτέχνης που διατέλεσε και πρόκριτος της ελληνική κοινότητας του Νευροκοπίου.

Περιγραφή Τόπου
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Θρησκευτικό ενδιαφέρον
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Καλλιτεχνικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Αισθητική Αξία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη