Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσοι Άγρια και Ήμερη Γραμβούσα
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6020011
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 151.31
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 9.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Ιστορικός Τόπος
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Χώρος Ειδικής Κρατικής Προστασίας

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμμώδης Παραλία / Αμμοθίνες
Αρχαιολογικός Χώρος
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Βραχώδης Ακτή
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Φρυγανότοπος
Κλίμα
Ισχυροί άνεμοι
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Μεγάλη υγρασία
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Οι νησίδες Ήμερη και Άγρια Γραμβούσα βρίσκονται στο ΒΔ άκρο της Κρήτης στην απόληξη της ομώνυμης χερσονήσου. Στην Άγρια Γραμβούσα υπάρχουν τα ερείπια Ενετικού φρουρίου και εκκλησιών. Οι δύο νησίδες είναι σχεδόν άδενδρες και καλύπτονται από αραιή φρυγανική βλάστηση. Παρά το πλήθος των επισκεπτών στην Άγρια Γραμβούσα το τοπίο είναι σχεδόν άθικτο.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Το Ενετικό φρούριο της Γραμβούσας έπαιξε ρόλο κατά την επανάσταση του ' 21 και αργότερα έγινε ένα από τα τελευταία ορμητήρια πειρατών.

Σημεία με καλή Θέα

Από το φρούριο.

Μονοπάτια Περίπατοι

Από την παραλία ως το φρούριο.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Μικροχλωρίδα
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Παρατήρηση χλωρίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis glaberrima (Ανθεμίδα η λειάζουσα)
Centaurea pumilio
Cynara cornigera
Tulipa goulimyi
Tulipa saxatilis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη