Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Σύβριτος
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6020005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ρεθύμνου
Δήμος-Κοινότητα Συβρίτου
Συνολική Έκταση (ha) 314.18
Χερσαία Έκταση (ha) 314.0
Συνολική Περίμετρος (km) 7.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αναβαθμοί (πεζούλες)
Αρχαία κτίσματα
Αρχαιολογικός Χώρος
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Δρυοδάσος
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Ελαιώνας
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Μακία
Μεικτό Δάσος
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός γύρω από εκκλησία
Οικισμός σε πλαγιά λόφου
Οικισμός σε πρόποδες λόφου
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Νεογενείς μάργες σε επαφή με φυλλίτες, χαλαζίτες.

Περιγραφή Τόπου

Η αρχαία Σύβριτος ήταν κτισμένη σε ένα λόφο που δεσπόζει πάνω από την κοιλάδα του Αμαρίτου που εκτείνεται προς τα Ανατολικά. Στους πρόποδες του λόφου βρίσκεται το χωριό Θρόνος και στην πλαγιά του απέναντι λόφου που χωρίζεται από χαράδρα το χωριό Κλεισίδι. Η περιοχή είναι κατάφυτη με πουρνάρια και ελιές στα χαμηλώματα, ενώ στην ορεινή ζώνη κυριαρχούν τα κυπαρίσσια, και τα φρύγανα.. Οι κοίτες των χειμάρρων είναι κατάφυτες με πλατάνια. Στα ΒΔ το τοπίο οριοθετείται από τον όγκο του Ψηλορείτη και στα ΝΑ από το όρος Κέδρος. Τα χωριά έχουν αξιόλογα παραδοσιακά κτίσματα αλλά δεν λείπουν οι ακαλαίσθητες κατασκευές. Πλήθος νεοανοιγμένων δρόμων και εκχερσώσεις στους γύρω λόφους και στις πλαγιές του Ψηλορείτη τραυματίζουν το τοπίο, το οποίο παρόλα αυτά διατηρεί την αισθητική του αξία.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Προς τον αρχαιολογικό χώρο στην κορυφή του λόφου πάνω από τον Θρόνο.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Κινδυνεύοντες Τύποι Ενδιαιτημάτων
Μικροχλωρίδα
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Παρατήρηση χλωρίδας
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Βοσκή
Εγκατάλειψη αναβαθμών
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Στάβλοι
Φράγματα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Η διαπλάτυνση του δρόμου του Αμαρίου και το Φράγμα Ποταμών έχουν αλλοιώσει σημαντικά την αισθητική του τοπίου της διαδρομής προς τη Σύβριτο.

Τρωτότητα

Οι δρόμοι που ανοίγονται στους γύρω λόφους αλλοιώνουν το τοπίο.

Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Cupressus sempervirens (Κυπαρίσσι)
Ferula communis communis
Platanus orientalis (Πλάτανος)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη