Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Γαβαλοχώρι
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6011060
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 93.07
Χερσαία Έκταση (ha) 93.0
Συνολική Περίμετρος (km) 4.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Ιστορικός Τόπος
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Ελαιώνας
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Μακία
Μικτές Καλλιέργειες με Φυτοφράκτες/Περιβόλια
Οικισμός επιφανειακός σε πλάτωμα
Οικισμός σε αντίθεση με φυσικό τοπίο (π.χ. ασβέστης, κεραμίδι)
Οπωρώνας
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Θαλάσσιες ασβεστολιθικές μάργες του Άνω Μειοκαίνου - Κάτω Πλειστοκαίνου.

Περιγραφή Τόπου

Το Γαβαλοχώρι είναι κτισμένο σε σχεδόν επίπεδη ράχη ενός ηβώματος πάνω από την κοιλάδα που καταλήγει στην Αλμυρίδα. Πολλά παραδοσιακά κτίσματα σε καλή ως πολύ καλή κατάσταση. Λήθινοι φράκτες και μεικτές καλλιέργειες. Τα ακαλλιέργητα εδάφη, κατάφυτα από πυκνή και ποικίλη μακία, κυπαρίσσια, πουρνάρια, χαρουπιές. Πολύ καλή η γενική εικόνα του τοπίου.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Αισθητική Αξία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Λαογραφικό μουσείο.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Εξόρυξη
Οδοποιϊα
Στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Στην περιοχή γίνεται εξόφυξη "κούσκουρου" (μαργαϊκού ασβεστολίθου).

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Καλλιέργειες
Περιβόλια, φυτείες δένδρων
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη