Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Σίβας
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6011005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα Σίβας
Συνολική Έκταση (ha) 272.53
Χερσαία Έκταση (ha) 272.0
Συνολική Περίμετρος (km) 6.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 200.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 60.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα Κτίσματα

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Ελαιώνας
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Οικισμός επιφανειακός σε πλάτωμα
Οικισμός σε αντίθεση με φυσικό τοπίο (π.χ. ασβέστης, κεραμίδι)
Οπωρώνας
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μέτρια ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Νεογενείς μάργες και αλουβιακές αποθέσεις.

Περιγραφή Τόπου

Ο Σίβας είναι κτισμένος σε ένα πλάτωμα ανάμεσα σε δύο λόφους κατάφυτων με ελιές στα νότια της πεδιάδας Μεσαράς. Από μακριά η εικόνα του οικισμού εναρμονίζεται με το καλλιεργημένο τοπίο μολονότι πολλά από τα παραδοσιακά κτίσματα έχουν αντικατασταθεί από σύγχρονα ακαλαίσθητα κτίρια.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Διάβρωση
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Ρύπανση εδάφους
Ρύπανση νερών
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη