Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Πυθαγόρειο
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT5011502
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σάμου
Δήμος-Κοινότητα Πυθαγόρειο
Συνολική Έκταση (ha) 22.73
Χερσαία Έκταση (ha) 22.7
Συνολική Περίμετρος (km) 2.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Ιστορικός Τόπος
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Νεώτερα κτίσματα
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Μεγάλη υγρασία
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Το Πυθαγόρειο είναι παραλιακός οικισμός. Η μορφή του οικισμού είναι εκείνη του ακανόνιστου πυκνού πλέγματος. Οι δρόμοι, με μεγάλη ελευθερία, χαράζονται παράλληλα και κάθετα προς τις υψομετρικές καμπύλες. Σπίτια παλιά και καινούργια χτισμένα δίπλα σε λείψανα του παρελθόντος αναπτύσσονται ανάμεσα σε στενά δρομάκια. Στο Πυθαγόρειο υπάρχουν τα ερείπια του φρουρίου της αρχαίας Σάμου.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Είναι χτισμένο πάνω στα ερείπια της αρχαίας Σάμου. Αρχικά το Πυθαγόρειο ήταν επίνειο της Χώρας. Είναι παλιά κωμόπολη, γνωστή άλλοτε και με το όνομα Τηγάνι.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Είναι το πιο τουριστικό μέρος του νησιού. Το λιμάνι συνδέει το Πυθαγόρειο με τα γύρω νησιά και τη Μ. Ασία.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη