Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Παροικιά Πάρου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT5011089
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα Παροικίας ή Πάρου
Συνολική Έκταση (ha) 190.96
Χερσαία Έκταση (ha) 191.0
Συνολική Περίμετρος (km) 5.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα Κτίσματα
Ιστορικός Τόπος
Παραδοσιακός Οικισμός
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Χώρος Ειδικής Κρατικής Προστασίας

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αρχαία κτίσματα
Αρχαιολογικός Χώρος
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός γύρω από κάστρο
Οικισμός με κυρίαρχο στοιχείο εκκλησία
Οικισμός σε αντίθεση με φυσικό τοπίο (π.χ. ασβέστης, κεραμίδι)
Οικισμός σε κορυφή υψωματος
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Ισχυροί άνεμοι
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Ασβεστολιθικά πετρώματα.

Περιγραφή Τόπου

Κύριο λιμάνι του νησιού στο εσωτερικό κόλπου. Ο λόφος του οικισμού ΝΔ, με σαφή αμυντικό σχεδιασμό, χαρακτηρίζεται από δακτύλιους με σειρές μονόχωρων, λευκών κτισμάτων, και κορύφωση το μπλε τρούλλο της εκκλησίας. Νότια και ανατολικά, σώζεται τμήμα του φράγκικου τείχους, κτισμένο με μέλη αρχαίων οικοδομημάτων. Τα στενά δρομάκια, ιδιαίτερης γραφικότητας, λειτουργούν και σαν αυλές των κατοικιών. Το συνεχές σύστημα των δακτυλίων εφαρμόστηκε και έξω από αυτούς και μόνο στον άξονα προς την Κατοπυλιανή συναντώνται νεοκλασσικά σπίτια με ευρύχωρες αυλές.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Στις αρχές του 15ου αι. το κάστρο δεσπόζει στο λόφο ΝΔ του λιμανιού. Δύο εγκάρσιοι μεταξύ τους άξονες έξω από τους δακτυλίους που περιβάλλουν ανατολικά το κάστρο αναπτύχθηκαν γραμμικά και αποτέλεσαν τις αφετηρίες ανάπτυξης της σημερινής πόλης.

Σημεία με καλή Θέα

Η κορυφή του λόφου.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Θρησκευτικό ενδιαφέρον
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Καλλιτεχνικό Ενδιαφέρον
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Η Παναγία η Εκατονταπυλιανή βρίσκεται στην Α άκρη της παλιάς πόλης. Αρχαιολογικό Μουσείο με σημαντικά εκθέματα υπάρχει κοντά στην προηγούμενη εκκλησία.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη