Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Χώρα Αμοργού
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT5011083
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα Αμοργού
Συνολική Έκταση (ha) 24.26
Χερσαία Έκταση (ha) 24.0
Συνολική Περίμετρος (km) 2.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα Κτίσματα
Παραδοσιακός Οικισμός
Χώρος Ειδικής Κρατικής Προστασίας

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός γύρω από κάστρο
Οικισμός με κυρίαρχο στοιχείο κάστρο
Οικισμός σε αντίθεση με φυσικό τοπίο (π.χ. ασβέστης, κεραμίδι)
Οικισμός σε πλαγιά λόφου
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Ισχυροί άνεμοι
Μέτρια ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Το οικιστικό συγκρότημα της Χώρας Αμοργού περιβάλλει το κάστρο. Χαρακτηριστικά αιγαιοπελαγίτικης αρχιτεκτονικής (επίπεδες στέγες, ανώφλια θυρών και παραθύρων τοξωτά, εκκλησίες κεραμοσκέπαστες και τρουλλαίες, δρόμοι στενοί και σκολιοί). Το κάστρο βρίσκεται σε κορυφή βράχου και στη ρίζα του απλώνονται τα κάτασπρα σπίτια με δύο πλατείες ανάμεσα. Στην κεντρική βρίσκονται η Μητρόπολη και η το κτίριο της κοινότητας.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα

Το Κάστρο.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Σημαντικός οικισμός λόγω του ειδικού νησιώτικου χαρακτήρα. Ο χώρος με κέντρο το κάστρο, βεβαιωμένα κατοικείται από τα προϊστορικά χρόνια.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη