Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Πέτρα Λέσβου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT5011080
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λέσβου
Δήμος-Κοινότητα Πέτρας
Συνολική Έκταση (ha) 1247.21
Χερσαία Έκταση (ha) 1261.0
Συνολική Περίμετρος (km) 19.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα Κτίσματα
Παραδοσιακός Οικισμός
Χώρος Ειδικής Κρατικής Προστασίας

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμμώδης Παραλία / Αμμοθίνες
Αρχαιολογικός Χώρος
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός απλωμένος σε πεδιάδα
Οικισμός γύρω από εκκλησία
Οικισμός με κυρίαρχο στοιχείο εκκλησία
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Πεδινό Τοπίο / Κάμπος
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Μεγάλη υγρασία
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Παραλιακός οικισμός απλωμένος σε κάμπο με έναν βράχο (πάνω στον οποίο βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας) που στέκεται σαν μετεωρίτης στη μέση του. Πολυσύχναστο τουριστικό κέντρο λόγω της αμμώδους παραλίας του. Ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική. Παρουσιάζεται έλλεψη ομοιογένειας επειδή το 1867 καταστράφηκε σχεδόν όλη από δυνατό σεισμό. Είναι χαρακτηρισμένη και ως αρχαιολογικός χώρος αφού διασώζονται στην περιοχή αρχαιολογικά λείψανα. Πάνω στο βράχο της Παναγιάς φυτρώνουν διάφορα είδη χασμόφυτων.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

O οικισμός καταστράφηκε το 1867 από δυνατό σεισμό, γι'αυτό παρουσιάζει και ανομοιογένεια στην αρχιτεκτονική του.

Σημεία με καλή Θέα

Ο βράχος της Παναγίας.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Θρησκευτικό ενδιαφέρον
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Σημαντικό μνημείο η εκκλησία της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας πάνω στο βράχο και σημαντικό δείγμα αρχιτεκτονικής είναι το αρχοντικό της Βαρελτζίδαινας. Η περιοχή διασώζει και αρχαία λείψανα.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αλλη απειλή/διαταραχή
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Πολλά παλιά κτίσματα είναι εγκαταλελειμένα στην τύχη τους.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη