Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι Γριά Βάθρας (Βαράδες) Σαμοθράκης
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT5011048
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Εβρου
Δήμος-Κοινότητα Θέρμων
Συνολική Έκταση (ha) 251.79
Χερσαία Έκταση (ha) 252.0
Συνολική Περίμετρος (km) 7.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 800.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Μεγάλη υγρασία
Μικρή ηλιοφάνεια
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Φαράγγι απόκρημνο, στις βόρειες πλαγιές του βουνού Φεγγάρι που ξεκινάει από μία πηγή και τελειώνει ανατολικά του φαραγγιού Στομάρι. Αλλού τα τοιχώματα είναι σχεδόν κάθετα. Αλλού ανοίγουν και η κοίτη σκεπάζεται από πλατάνια και φτέρες. Στο κατώτερο μέρος υπάρχουν πολλές μικρές πανέμορφες λίμνες (βάθρες). Η πανίδα και η χλωρίδα δεν έχουν μελετηθεί.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Ασπόνδυλα
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη