Στοιχεία Τόπου

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι Στομάρι Σαμοθράκης
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT5011008
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Εβρου
Δήμος-Κοινότητα Θέρμων
Χερσαία Έκταση (ha)
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Φαράγγι
Κλίμα
Μεγάλη υγρασία
Μικρή ηλιοφάνεια
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Βρίσκεται στο βόρειο μέρος του νησιού, στις βόρειες πλαγιές του βουνού Φεγγάρι. Ένα απόκρημνο φαράγγι που ξεκινάει από τις κορυφές του βουνού και τελειώνει ανατολικά του χωριού Θέρμα. Σε ορισμένα σημεία τα τοιχώματα είναι στενά και κάθετα ενώ στο βάθος κυλάει όλο το χρόνο ένα μικρό ποτάμι. Σε άλλα σημεία το φαράγι φαρδαίνει και εκεί υπάρχουν πλατάνια. Η υψομετρική διαφορά είναι περίπου 1400 μ. Από την αρχή μέχρι το τέλος του φαραγγιού. Σε πολλά σημεία περνιέται μόνο με καταρρίχηση και σχοινιά. Στο κατώτερο μέρος υπάρχουν μικρές λίμνες (βάθρες).

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη