Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ζαγορά
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3012041
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μαγνησίας
Δήμος-Κοινότητα Ζαγοράς
Συνολική Έκταση (ha) 809.28
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 11.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο NATURA-2000
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αναβαθμοί (πεζούλες)
Δάσος Φυλλοβόλων
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Μακία
Μικτές Καλλιέργειες με Φυτοφράκτες/Περιβόλια
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός σε πλαγιά λόφου
Οπωρώνας
Πλαγιά βουνού
Κλίμα
Μεγάλη υγρασία
Μέτρια ηλιοφάνεια
Συχνές βροχοπτώσεις
Συχνές χιονοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ένα από τα ωραιότερα χωριά του Πηλίου. Χτισμένο στις Β.Α. πλαγιές, με καταπληκτική θέα προς το Αιγαίο. Πνιγμένο στο πράσινο με τα άφθονα νερά και τους οπωρώνες του με τις καστανιές, τις κερασιές, τις μηλιές, τις καρυδιές, το χωριό αυτό και ο περιβάλλων χώρος συνιστούν ένα από τα πιο όμορφα τοπία του Πηλίου. Σ΄αυτά πρέπει να προσθέσουμε τα θαυμάσια σπίτια Θεσσαλομακεδονικού ρυθμού και τις φημισμένες εκκλησίες των χρόνων της Τουρκοκρατίας. Με εξαίρεση την παραλία του Χορευτού όπου έχουν κτισθεί τουριστικά κτίρια μή συμβιβαζόμενα με την παράδοση του τόπου όλη η άλλη γύρω περιοχή είναι πανέμορφη.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αναβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας η περιοχή γνώρισε μεγάλη άνθηση, κτίστηκαν μεγάλα αρχοντικά και υπήρξε πλούτος που οφειλόταν στο εμπόριο. Μετά από μία περίοδο παρακμής σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε άνθηση, χάρη στον τουρισμό.

Σημεία με καλή Θέα

Όλη η περιοχή.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Πτηνά
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Ο κακός εννοούμενος παραθαλάσσιος τουρισμός με τα ακαλαίσθητα ξενοδοχεία-ταβέρνες και την υπερσυγκέντρωση κόσμου το καλοκαίρι δημιουργεί προβλήματα.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αμμοθίνες και αμμώδης παραλία
Ανοικτή θάλασσα
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Καλλιέργειες
Περιβόλια, φυτείες δένδρων
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Campanula incurva
Primula vulgaris sibthorpii
Verbascum aphentulium
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη