Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Εκκλησάκι Ταξιαρχών στα Κάτω Πεδινά
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3011018
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα Κάτω Πεδινά
Συνολική Έκταση (ha) 13.45
Χερσαία Έκταση (ha) 13.4
Συνολική Περίμετρος (km) 1.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 900.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 800.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα Κτίσματα
Εικόνες από "Εκκλησάκι Ταξιαρχών στα Κάτω Πεδινά". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Βρίσκεται στην άκρη του χωριού Κάτω Πεδινά Ζαγορίου. Πρόκειται για ωραίο παραδοσιακό πέτρινο εκκλησάκι που περιβάλλεται από αιωνόβια σφενδάμια του είδους Acer monspessulanum.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αναβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Το εκκλησάκι χτίσθηκε στο μέρος αυτό τα χρόνια της τουρκοκρατίας και τα σφενδάμια αφέθηκαν να μεγαλώσουν για να προσφέρουν τη σκιά τους στη διάρκεια των πανηγυριών.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Θρησκευτικό ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη