Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι Πανταβρέχι Ευρυτανίας
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT2011039
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευρυτανίας
Δήμος-Κοινότητα Ρόσκας Ευρυτανίας
Συνολική Έκταση (ha) 1357.94
Χερσαία Έκταση (ha) 1358.0
Συνολική Περίμετρος (km) 20.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1600.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 500.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Κλίμα
Αραιές χιονοπτώσεις
Ασθενείς άνεμοι
Μεγάλη υγρασία
Μικρή ηλιοφάνεια
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ένα φαράγγι μήκους 5 χλμ. στον ποταμό Κρικελοπόταμο, παραπόταμο του Αχελώου. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι βρίσκεται κάτω από το χωριό Ροσκά και έχει μήκος 1 χλμ. Εκεί στα τοιχώματα του φαραγγιού τρέχουν παντού νερά και είναι σκεπασμένα με βρύα και άλλα υδρόβια φυτά που δίνουν την αίσθηση τροπικού τοπίου. Γύρω στο φαράγγι υπάρχουν μερικά μισοεγκαταλειμένα χωριουδάκια.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Στην περιοχή υπήρχαν παλιότερα πολλά γιδοπρόβατα που τώρα έχουν μειωθεί και αυτό συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας του τοπίου λόγω της μείωσης της βόσκησης.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Οικοτουρισμός
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Οδοποιϊα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα

Το φαράγγι θα υποστεί σημαντική υποβάθμιση σε περίπτωση που θα το διασχίσει κάποιος σχεδιαζόμενος δρόμος.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη