Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι Κρικελοπόταμου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT2011012
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευρυτανίας
Δήμος-Κοινότητα Δομνίστα / Σκοπιά / Ροσκά / Ψιανά
Συνολική Έκταση (ha) 1878.49
Χερσαία Έκταση (ha) 829.0
Συνολική Περίμετρος (km) 46.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1200.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 650.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μεγάλη υγρασία
Μικρή ηλιοφάνεια
Συχνές βροχοπτώσεις
Συχνές χιονοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ένα μεγάλο φαράγγι που αρχίζει ουσιαστικά από τα χωριά Δομνίστα και Σκοπιά Ευρυτανίας και καταλήγει στο χωριό Πρόδρομος. Στις πλαγιές του ή μάλλον κοντά στα σχεδόν κάθετα τοιχώματά του, υπάρχουν κι άλλα μικρά και μισοεγκαταλειμένα χωριουδάκια, όπως η Ροσκά, η Καστανούλα, τα Ψιανά κλπ. Στο βάθος του κυλάει τα γρήγορα και κατάψυχρα νερά του ο Κρικελοπόταμος με πλούσια υδρόβια βλάστηση στις όχθες του. Στον ποταμό υπάρχουν πέστροφες. Δυστυχώς δεν υπάρχουν στοιχεία για την πανίδα και τη χλωρίδα του φαραγγιού.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αλιεία
Κυνήγι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Στην περιοχή ασκείται λαθροθηρία και αλιεία με καλάμι, φλώμο και δυναμίτη.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Παρόχθια βλάστηση
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Salmo trutta (Πέστροφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη