Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Σπηλιά Αλιάρτου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT2011003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Βοιωτίας
Δήμος-Κοινότητα Αλιάρτου
Συνολική Έκταση (ha) 86.89
Χερσαία Έκταση (ha) 86.9
Συνολική Περίμετρος (km) 3.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 123.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 100.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Ασβεστολιθικά πετρώματα.

Περιγραφή Τόπου

Ένα μικρό βραχώδες ύψωμα στα αριστερά του δρόμου καθώς ερχόμαστε από τη Θήβα προς την Αλίαρτο λίγο πριν την είσοδο στην πόλη. Το χαρακτηριστικό του είναι μία σπηλιά που η οροφή της έχει εν μέρει πέσει και βρίσκεται στη βάση του υψώματος. Στην κορυφή ένας μισοερειπωμένος πύργος της εποχής της Φραγκοκρατίας.

Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Πολύ παλιά πιθανά δασωμένο το ύψωμα αυτό στέκει σήμερα υποβαθμισμένο από την υπερβόσκηση.

Σημεία με καλή Θέα

Από την κορυφή του λόφου.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Βοσκή
Εμπορικές Δραστηριότητες
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Στη βάση του υψώματος, δίπλα στη σπηλιά έχει φτιαχθεί ένα ξύλινο κιόσκι που πουλάει γιαούρτι και αναψυκτικά.

Τρωτότητα

Κίνδυνος αλλοίωσης της περιοχής από τις εγκαταστάσεις κάποιου μαγαζιού που λειτουργεί ως αναψυκτήριο.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Σπήλαια
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη