Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Βαράσοβα
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT2010026
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα Γαλατάς
Συνολική Έκταση (ha) 1143.07
Χερσαία Έκταση (ha) 1143.0
Συνολική Περίμετρος (km) 14.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 915.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Κλίμα
Ισχυροί άνεμοι
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Μεγάλη υγρασία
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία

Ασβεστόλιθοι.

Περιγραφή Τόπου

Ένα γυμνό και υποβαθμισμένο από την υπερβόσκηση βουνό, χωρίς ιδιαίτερη ομορφιά. Μόνο οι νότιες ορθοπλαγιές του που πέφτουν σχεδόν κάθετα προς τη θάλασσα και το Κρυονέρι αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής. Προτείνεται να περιορισθεί το ΤΙΦΚ μόνο στη νότια πλευρά του βουνού και να περιληφθεί σ΄αυτό η λιμνοπηγή και το ποταμάκι του Κρυονερίου.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Ενδημικά Είδη
Ερπετά
Θηλαστικά
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Τρωτά Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Οι ορθοπλαγιές της Βαρασόβας χρησιμοποιούνται ως αναρριχητικά πεδία από τους ορειβατικούς συλλόγους. Στην περιοχή φυτρώνουν δύο πολύ σπάνια φυτά: η Centaurea heldreichii (Τοπικό ενδημικό) και το Teucrium halacsyanum (Ενδημικό της Κεντροδυτικής Ελλάδας). Υπάρχουν επίσης αγριόγατοι και στο ποταμάκι του Κρυονερίου ζουν βίδρες. Στο Κρυονέρι έρχονται το καλοκαίρι πολλοί παραθεριστές.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αναψυχή
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Άναρχη οικοδόμηση παραθεριστικών καταλυμάτων που χρησιμοποιούνται συνήθως μόνο το καλοκαίρι στη στενή επίπεδη λωρίδα γης του Κρυονερίου.

Τρωτότητα

Η τουριστική "αξιοποίηση" της παραλιακής ζώνης κάτω από τους γκρεμούς γίνεται με άναρχο τρόπο και αλλοιώνει γρήγορα την περιοχή.

Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Παράκτιος κρημνός
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Centaurea heldreichii
Teucrium halacsyanum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη