Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κερασιά-Βλαχοκερασιά Αρκαδίας
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1080115
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αρκαδίας
Δήμος-Κοινότητα Κερασιάς / Βλαχοκερασιάς
Συνολική Έκταση (ha) 300.66
Χερσαία Έκταση (ha) 300.0
Συνολική Περίμετρος (km) 7.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1050.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 950.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Μεικτό Δάσος
Μικτές Καλλιέργειες με Φυτοφράκτες/Περιβόλια
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός γύρω από εκκλησία
Οικισμός σε πρόποδες λόφου
Οπωρώνας
Πλαγιά βουνού
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Δύο γραφικά ορεινά χωριά που περιβάλλονται από πλαγιές με μεγάλη ποικιλία βλάστησης: μαυρόπευκα, έλατα, δρεις, πουρνάρια κ.λ.π. Στις γύρω ρεματιές και στα υγρότερα μέρη φυτρώνουν πλατάνια και λίγες λεύκες. Υπάρχουν επίσης περιβόλια με κερασιές, καρυδιές και άλλα οπωροφόρα που χωρίζονται από φυσικούς φυτοφράχτες με διάφορα είδη δένδρων και θάμνων σε μία εντυπωσιακή ποικιλία.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Πτηνά
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Δενδροστοιχίες, φυτοφράκτες, άλση
Μικτό δάσος
Περιβόλια, φυτείες δένδρων
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη