Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Μυλοπόταμος, Κάτω Χώρα και Πίσω Πηγάδι
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1010105
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αττικής
Δήμος-Κοινότητα Μυλοποτάμου
Συνολική Έκταση (ha) 170.99
Χερσαία Έκταση (ha) 171.0
Συνολική Περίμετρος (km) 6.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 400.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 133.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα Κτίσματα
Ιστορικός Τόπος
Παραδοσιακός Οικισμός
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Χώρος Ειδικής Κρατικής Προστασίας

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Η Κοινότητα Μυλοποτάμου περιλαμβάνει 4 οικισμούς (το Μυλοπόταμο, την Κάτω Χώρα, το Πίσω Πηγάδι, τους Αρέους). Είναι παραδοσιακό χωριό με πλούσια βλάστηση και πολλά νερά. Ο οικισμός του Μυλοπόταμου βρίσκεται σε απόσταση από τη θάλασσα και αποτελείται κυρίως από λαϊκά-αγροτικά σπίτια, που λόγω της μεγάλης πυκνότητας δόμησης δημιουργούσαν ένα πολύπλοκο σύνολο. Ο οικισμός συνδυαζόταν με τείχος. Τα σπίτια του έχουν μορφολογική ομοιογένεια, που δίνει στον οικισμό ένα ιδιαίτερο χρώμα. Τα λαϊκά αυτά σπίτια μέσα στο κάστρο, χτίζονταν, λόγω στενότητας χώρου, σε συγκροτήματα διώροφων κατοικιών. Έξω από το κάστρο, τα σπίτια είναι μεμονωμένα και μεγαλύτερα.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Το κάστρο χτίστηκε το 1565.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αλλη απειλή/διαταραχή
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Εγκατάλειψη κτισμάτων.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη