Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Όρλιακας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060107
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Γρεβενών
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1694.99
Χερσαία Έκταση (ha) 1500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 27.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1475.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 900.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ασβεστολιθική κορυφή σε μια εκτεταμένη πυριτική οροσειρά. Στρατηγική θέση σε μέσο υψόμετρο και πάνω από το σημείο σύγκλισης δύο ποταμών.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Εντυπωσιακή μίξη ποικίλων ειδών δέντρων και θάμνων. Περιοχή αναπαραγωγής σπάνιων πουλιών.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υλοτόμηση μικτού δάσους, παράνομο κυνήγι.
Τρωτότητα Η εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων υλοτόμησης και το παράνομο κυνήγι μπορεί να μειώσουν την βιοποικιλότητα.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Actaea spicata
Cynoglottis barrelieri serpentinicola
Hieracium waldsteinii
Pterocephalus perennis bellidifolius
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη