Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές και δυτικές πλαγιές Όρους Βασιλίτσα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060106
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 5844.54
Χερσαία Έκταση (ha) 5500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 40.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2249.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1000.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Πρόκειται για τη δυτική πλευρά ενός πυριτικού βουνού, που καλύπτεται με ώριμα φυλλοβόλα δέντρα όπως οξιά, κωνοφόρα πευκοδάση, μικτά δάση καθώς και πετρώδη αλπικά λιβάδια.
Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Δάση εξαιρετικής σε δομή ποικιλότητας. Πολύ σημαντική περιοχή για το θηλαστικό Ursus arctos (Καφέ αρκούδα) και τους τρυποκάρυδους, η οποία δεν είχε υλοτομηθεί μέχρι πρόσφατα. Σπάνια χλωρίδα στο έδαφος από σερπεντίνη.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση οδικού δικτύου, υλοτόμηση των ώριμων δασικών συστάδων, παράνομο κυνήγι, πυρκαγιές, χειμερινός τουρισμός.
Τρωτότητα Η επέκταση των δραστηριοτήτων υλοτομίας και του σχετικού οδικού δικτύου θα έχουν σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνση της Καφέ αρκούδας και τη μείωση της ποικιλότητας.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Campanula hawkinsiana
Carex flacca flacca
Carex hirta
Carex lepidocarpa
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Triturus cristatus karelinni (Λοφιοφόρος Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη