Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Βάλλια Κίρνα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060105
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Γρεβενών
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1931.48
Χερσαία Έκταση (ha) 2000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 21.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2200.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1100.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μια εντυπωσιακή απότομη ρεματιά του όρους Σμόλικας. Γυμνές λεκάνες με αλπικές λίμνες στις υψηλότερες πλαγιές που διαχωρίζονται από τις χαμηλότερες δασώδεις πλαγιές με μια βραχώδη ζώνη με καταρράκτες.
Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Εντυπωσιακό ορεινό τοπίο και μια σημαντική τοποθεσία για την Ursus arctos (Καφέ αρκούδα) και το Rupicapra rupicapra (Ευρωπαϊκό Αγριόγιδο). Μέχρι πρόσφατα δεν είχε υλοτομηθεί.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Κατασκευή δρόμου και υλοτόμηση των ώριμων συστάδων από οξιές (δεν είχε υλοτομηθεί μέχρι τώρα). Παράνομο κυνήγι.
Τρωτότητα Η επέκταση των δραστηριοτήτων υλοτομίας θα αυξήσει την πρόσβαση στους λαθροκυνηγούς και θα μειώσει την βιοποικιλότητα.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Triturus cristatus karelinni (Λοφιοφόρος Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη