Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κοιλάδα Μόρνου και όρη Ναυπακτίας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060075
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 13621.94
Χερσαία Έκταση (ha) 13000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 112.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1469.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 20.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Φυλλοβόλο και μικτό δάσος, δάσος με έλατα, ορεινό ποτάμι, μικρές καλλιέργειες και εγκαταλελημένα χωράφια.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Μια σχετικά μη διαταραγμένη περιοχή, ενδιαφέρουσα για τα θηλαστικά της και την ορνιθοπανίδα της. Στο παρελθόν είχε παρατηρηθεί το θηλαστικό Lynx lynx (Λύγκας).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Αμμοληψίες και χαλικοληψίες. Έλλειψη νερού λόγω της κατασκευής φράγματος ανάντη του ποταμού.
Τρωτότητα Οι αμμοληψίες και οι χαλικοληψίες διαταράσσουν την κοίτη του ποταμού. Η κατασκευή φράγματους προκαλεί ανεπάρκεια νερού.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη