Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές Όρους Παναιτωλικό
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060057
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6315.60
Χερσαία Έκταση (ha) 6000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 95.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1924.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1000.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μεγάλη ορεινή έκταση, δασώδης και αραιοκατοικημένη.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η παρουσία της σπάνιας χλωρίδας (ενδημικά της Ελλάδας και άλλα σπάνια είδη) και η παρουσία αρπακτικών, δίνει στην περιοχή ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, υπερβόσκηση τοπικά, πυρκαγιές, επέκταση του οδικού δικτύου, υλοτόμηση των δασών, το έδαφος των οποίων χρειάζεται προστασία.
Τρωτότητα Η απρόσεκτη κατασκευή δρόμων και η υπερβόσκηση είναι οι κύριες απειλές για το οικοσύστημα.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Acer opalus hyrcanum (Σφενδάμι σερβικό)
Colchicum graecum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη